top of page
  • ntuhkanen

Neuroperhekortit opettajan työssä- tunnista, ymmärrä ja kokeile uusia keinoja!


Positiivinen pedagogiikka on nyt ykkösjuttu ja se on hieno asia! Meidän on tärkeää oppia huomaamaan ja korostamaan vahvuuksia lapsissa, nuorissa ja meissä aikuisissa. En halua palata aikaan, jolloin puhuttiin laiskoista ja tuhmista. Kuitenkin olen miettinyt, että tarvitaan myös se toinen puoli, jotta voimavaraistava puhe ei muutu latteuksiksi. Me tarvitsemme puhetta myös arjen ja oppimisen haasteista ja niihin liittyvistä tunteista ja keinoista. Kuten tunteista puhuttaessa, emme voi puhua vain ilosta ja onnesta vaan tärkeää on oppia tulemaan toimeen myös surun, vihan ja pelon kanssa. Näin myös oppimisessa, meillä on voimavaroja sekä haasteita, hankalia paikkoja. Siksi olemme kehittäneet Perhe Go Oy:ssä työvälineen nimeltä Neuroperhe keskustelukortit. Työskentelemme itse kouluilla ja varhaiskasvatuksessa ja olemme kehittäneet kortit käytännön tarpeista käsin. Korteissa on kuvattuna 50 arkista tilannetta tai haastetta. Ne ovat myös neuropsykiatrisia oireita, jotka liittyvät esimerkiksi ADHD:n ja autismin kirjoon. Meidän ajatus on, että jokainen tarvitsee tietoa näistä asioista, joita voidaan kutsua myös toiminnanohjaustaidoiksi. Näistä taidoista vastaa aivot. Ne yhdistää monimutkaista tietoa niin, että syntyy ihmisen tavoitteellinen toiminta eri tilanteissa.


Toiminnanohjaus on yksi keskeinen oppimaan oppimisen taito tai pikemminkin kimppu taitoja. Toiminnanohjauksen ongelmat ovat eri ikäisillä ihmisillä yleisiä. Toiminnanohjauksella tarkoitetaan siis sellaisia aivojen prosesseja, jotka mahdollistavat toiminnan suunnittelun, joustavuuden, itsesäätelyn ja toiminnan toteutuksen. Näiden lisäksi on kyse aloitteellisuudesta,impulssien hallinnasta, järjestelmällisyydestä, tunteiden säätelystä ja muistista. Edellä mainittujen taitojen kehittyminen on riippuvainen sekä keskushermoston kypsymisestä että oppimisesta. Jokainen on näissä asioissa yksilöllinen ja saamme synnyinlahjaksi tietyt lähtökohdat. Iloinen uutinen on, että voimme myös oppia lisää. Mitä aikaisemmin hyviä keinoja löytää, sen paremmin niitä pystyy sisäistämään osaksi arkea.Toisaalta koskaan ei ole liian myöhäistä!


Kun Neuroperhe kortteihin ovat tutustuneet sellaiset ihmiset, joilla ei ole esimerkiksi ammatin puolesta asioista tietoa, he ovat yllättyneet. He kertovat, että kortit toivat esiin ihan uusia asioita, joita ei ole koskaan tullut ajatelleeksi. Ystäväni totesi, että nämähän ovat itsetuntemus kortit! Moni ihmettelee, miksi näistä asioista ei ole koskaan kerrottu heille koulussa? Kaikki löytävät korteista itseensä sopivia haasteita. Ja tässäpä kaiken ydin. Näistä asioista tulisi puhua, toiminnanohjauksesta tulisi kertoa peruskoulun alaluokilla ja kerrata joka vuosi. Toisaalta meidän tulisi tarjota apua myös neuropsykiatristen haasteiden varhaiseen tunnistamiseen. Neuroperhe kortit ovat siihen hyvä ja helppo väline. Niiden avulla tietoa ja keinoja voidaan lisätä oppilaille, vanhemmille, opettajakunnalle, avustajille ja oppilashuoltoon.


Kuinka se tapahtuu? Jokaisessa kortissa on teksti ja kuva, esimerkiksi: Minun on vaikea keskittyä kuuntelemaan toisia tai opetusta, läksyjen teko ei usein onnistu, välttelen tehtäviä, jotka vaativat ponnistelua, myöhästelen usein, toimin hetken mielijohteesta, minun on vaikea rauhoittua jne. Viimeinen kortti on Taikakortti. Nämä asiat koskettavat meitä kaikkia, ei pelkästään heitä, joilla on adhd tai muu toiminnanohjauksen haaste. Korttien avulla jokainen pääsee keskustelemaan koulun arjessa näistä asioista ja saa vinkkejä oppimiseen ja arkeen. Keskeinen idea tässä on myös, että haasteista tehdään arkea, ne normalisoidaan tavalliseksi asiaksi. Tekeminen on paloiteltu pieniksi palasiksi ja kun vaikeus saa nimen, se jo helpottaa asian kanssa pärjäämistä.


Kortteja voidaan käyttää luokan kanssa 1. luokalta alkaen. Yksi suosittu käyttötapa on, että opettaja esittelee korttituokiossa joka viikko yhden kortin. Siitä keskustellaan luokassa, pohditaan miten se voi näkyä koulussa tai kotona. Opettaja voi keksiä esimerkki tarinan kortin kuvan ympärille. Sen jälkeen oppilaat ideoivat yhdessä tai pienryhmissä, millaisia keinoja haasteeseen voisi olla. Oppilaat voivat jakaa itse kokeilemiaan keinoja tai jotain mitä on kuullut tai nähnyt. Asiat kerätään taululle kaikkien nähtäväksi. Oppilaat saavat ymmärryksen, että muillakin on tällaisia vaikeuksia ja eikä kukaan ole yksin hankalissa tilanteissa. Vaikeuksiin liittyvät tunteet helpottuvat ja eivät ole estämässä oppimista. Toinen tapa on, että luokassa voidaan luoda koreja, joissa on esillä kortti ja tarjolla kokeiltavia apuvälineitä kyseiseen korttiin esim. kuulosuojaimet, nyppylätyyny, kynätuki, painotyyny jne. Välineitä voi hakea kokeiluun. Viikon lopussa voi vielä palata asioihin, mitä on kokeiltu ja oliko niistä apua.


Yksittäisen oppilaan kanssa kortteja voi käyttää niin, että opettaja voi tavoitekeskustelussa ottaa esille oppilaan vahvuudet ja sitten valita Neuroperhe korttipakasta kortit, jotka kuvaavat muutamaa tämän hetken haastetta. Ne konkretisoivat asiaa pienelle ja isollekin oppilaalle sekä vanhemmille. Samalla pakasta voidaan etsiä haaste, joka on jo selätetty tai johon on keksitty hyviä keinoja. Kortit auttavat myös oppilasta itseään sanoittamaan haasteitaan. Kun oppilas kertoo jostain hankaluudesta, opettaja voi poimia tueksi kortin, kysyä, olisikohan kyse tästä? Se normalisoi asiaa, monilla on tällainen haaste, ei vain sinulla. Taikakortin avulla voidaan pohtia, onko jokin haaste myös toisaalta voimavara.


Suomi toisena kielenä oppilaiden kanssa korteista on paljon iloa. Kortti visuaalisena välineenä auttaa keskustelua. Myös vanhemmille on helpompaa kertoa neuropsykiatrisista oireista korttien avulla jos esimerkiksi halutaan lähteä kartoittamaan oppilaan neuropsykiatrisia oireita. Voidaan katsoa yhdessä kortteja ja kertoa, että tällaisia oireita voi olla, näitä näkyy paljon koulussa, olettekohan te huomanneet lapsellanne jotakin tällaista kotona?


Korttipakka voi olla opehuoneessa, sen avulla on helppo muistuttaa mieliin näitä neuropsykiatrisia haasteita tai toiminnanohjaustaitoja. Se on pieni tietoisku arjessa. Kortteja voi olla esillä myös luokan seinällä.


Koulussa voidaan myös järjestää yhteisöllinen teemapäivä, jossa yhtenä teemana on toiminnanohjaustaidot. Tällöin korttien pohjalta voidaan luoda työpajoja, joissa kerrotaan tietoa ja jokainen voi kokeilla oppimisen tuen välineitä. Voidaan järjestää myös kilpailu, kuka keksii luovimman keinon asiaan. Näin haasteista saadaan myös hauskuutta.


Tule mukaan luovaan innostukseen ja kerro meille oma tapasi käyttää kortteja!


Neuroperhe kortteja voi tilata

https://www.opettajantietopalvelu.fi/tuotteet/Neuroperhe-keskustelukortit.htmltai Perhego.com/kauppa.


Noora Tuhkanen Perhe Go Oy


573 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page